Journal of Recreation and Tourism Research

http://jrtr.org dergimizin web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.