Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Evren GÜÇER

Öğretim Elemanları Dahili Telefonu E-posta
Doç. Dr. Evren GÜÇER  321 evrengucer@gazi.edu.tr
Doç. Dr. Ali YAYLI 320 yayli@gazi.edu.tr 
Yrd. Doç. Dr. H. Dilek SEVİN 322 dsevim@gazi.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Ercan YAVUZ 323 eyavuz@gazi.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Şerife Gamze ALBAYRAK 316 galbayrak@gazi.edu.tr
Öğr. Gör. Hakan ÇETİNER 319 hakan@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Murat KIZANLIKLI 324 muratkizanlikli@gazi.edu.tr
Arş. Gör. Özgür YAYLA 317 ozguryayla@gazi.edu.tr